Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

zuzka0
Reposted fromgruetze gruetze vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
Boże, pomóż.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zuzka0
"Skoro można pomyśleć, że może być lepiej, to znaczy, że już jest lepiej."
— Olga Tokarczuk, Moment niedźwiedzia
Reposted fromavooid avooid viaheavencanwait heavencanwait

February 15 2020

zuzka0
Jeśli On nie szaleje za Tobą, a Ty za nim,to po co Ci taka relacja?Letnia to może być zupa,a nie miłość.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaMisqa Misqa
zuzka0
6980 fed9 500
Reposted fromniente niente viablackheartgirl blackheartgirl
zuzka0
1381 9d27 500
Reposted fromhrafn hrafn viaavooid avooid
zuzka0
1997 5b98 500
Reposted frompiehus piehus viapannakies pannakies

February 12 2020

zuzka0
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous - "Password"
Reposted frominpassing inpassing viaheavencanwait heavencanwait

February 10 2020

zuzka0
Nic, co możesz zrobić mnie nie uratuje
— Winona Oak
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMisqa Misqa
zuzka0
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaMisqa Misqa

February 04 2020

zuzka0
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.
Reposted fromgorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia via48hrs 48hrs
zuzka0
Reposted fromFlau Flau viablackheartgirl blackheartgirl
zuzka0
Kiedy ktoś cię obejmuje, poczekaj, aż on pierwszy puści.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
zuzka0
Lecz jeśli od czasu do czasu nie opuścisz gardy, będziesz miał ręce zbyt zmęczone na to, żeby uderzyć.
— Jo Nesbø
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
zuzka0
Mówią będzie dobrze, bo to nie ich problem.
— znalezione.
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie via48hrs 48hrs

January 28 2020

zuzka0
Jeżeli zapytał byś dzisiaj, czy możesz przyjechać nie powiedziałabym nic.
— ja. dzisiaj. wysłałabym Ci tylko adres.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaMisqa Misqa
zuzka0
9727 2a22 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zuzka0
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.

January 26 2020

zuzka0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl