Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

zuzka0
Nigdy nie byłam, nie jestem i nie będę pierwszym wyborem. 
— pik
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viaMisqa Misqa
zuzka0
Śmiesznie było spotkać się z byłym. Mogłam mu wprost powiedzieć, że jest Dzbanem.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zuzka0
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viagdziejestola gdziejestola

June 18 2019

zuzka0
patrzę, jak lawinowo głupie dziewczyny wychodzą za mąż i myślę, a może to jednak ja jestem ta głupia?
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony viaMisqa Misqa
zuzka0
A mogłaś się nie bać i twoje "dziś" wyglądało by zupełnie inaczej 
— Mononok

June 14 2019

zuzka0
Nigdy nie wiedziałem do końca, co znaczy lubić. Lubić to chyba znaczy być pozytywnie przyzwyczajonym.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
zuzka0
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMisqa Misqa
zuzka0
Wymyślam w głowie scenariusze od których robi mi się przykro. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaMisqa Misqa
zuzka0
Czasami nieznajomi dają najlepsze rady. Albo nie wiedzą, kim jesteś, albo nie za bardzo ich obchodzisz, tak więc walą prosto z mostu. Takie rady są praktyczne. Rodzina i przyjaciele będą starali się nie urazić twoich uczuć, ktoś obcy nie zawaha się rozjechać cię walcem.
— Blair Holden
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaMisqa Misqa
zuzka0
Pamiętaj, że ludzie z przeszłości z jakiegoś powodu są już tylko ludźmi z przeszłości.
— Aleksandra Steć
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

June 06 2019

zuzka0
Dziś przepraszam serce za to, że inne kochałam bardziej niż swoje.
— Aleksandra Steć
zuzka0
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna

June 05 2019

zuzka0
0339 038a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zuzka0
0348 8943
Reposted fromheavencanwait heavencanwait

May 29 2019

zuzka0
Miłości nie wolno karać przyjaźnią. Koniec to koniec.
— E. M. Remarque
Reposted fromte-quiero te-quiero viaheavencanwait heavencanwait

May 23 2019

zuzka0
Na mnie już nie licz, bo kiedy ja liczyłam na ciebie, to okazało się, że potrafisz policzyć do jednego. Na mnie już nie licz. Nie umiem liczyć do zera.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
zuzka0
Do tej pory nie wiem czego ode mnie chciał, ale wiedziałam przynajmniej, że ja już od niego niczego nie chcę.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
zuzka0
Każda silna kobieta powinna raz w miesiącu wypić butelkę wódki i popłakać - to nie oznaka słabości, lecz aktualizacja oprogramowania.
— znalezione.
zuzka0
Gdy ktoś mocno Cię skrzywdził, nie życz mu niczego złego. (…). Życz mu samych dobrych chwil, przydadzą się mu.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zuzka0
Kiedy Ty wszystko wybaczasz, a Tobie zostaje wybaczone po długim czasie - wiedz, że to nie TA osoba. Wiedz, że to była tylko kolejna lekcja od życia.
Reposted from48hrs 48hrs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl