Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2018

zuzka0
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir vianieobecnosc nieobecnosc

July 10 2018

zuzka0
4140 2e25 500
Reposted fromspokodama spokodama viajointskurwysyn jointskurwysyn
zuzka0
Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"

July 03 2018

zuzka0
zuzka0
zuzka0
Utrudniam to sobie. Najprościej byłoby nie myśleć, nie chcieć, nie czuć. Zapomnieć.
— Bezimienna
zuzka0
zuzka0
Każdy, kto jest daleko, wydaje nam się bliższy. 
— Magdalena Samozwaniec
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
zuzka0
I kto by pomyślał, że aż tak bedzie mi źle bez Ciebie. I kto by się spodziewał, że pierwszy raz chciałam zawalczyć, a nie uciec jak to zwykłam robić.
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
Nie można kochać delikatnie i nie można rozstać się delikatnie. Nie wierzę w tak zwane rozstanie z klasą. Tam, gdzie jedna strona cierpi, nie ma mowy o delikatności.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromsubiektywne subiektywne via48hrs 48hrs

July 02 2018

zuzka0
7276 67ec 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
6407 7562
Reposted fromosaki osaki vialekkaprzesada lekkaprzesada

June 30 2018

zuzka0
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
Jeżeli budujesz jakiekolwiek relacje z ludźmi, czy to przyjaźń, miłość, czy cokolwiek innego, nie ignoruj. Rozmowa nawet najtrudniejsza jest lepsza niż cisza, która nie wiadomo co znaczy. Czasami nie ważne jak cierpliwy potrafisz być, jeśli nie wiesz co się dzieje, to czujesz się niepewnie... Czasami brak słów jest gorszy niż najgorsze słowo.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia vianieobecnosc nieobecnosc

June 29 2018

zuzka0
Ile razy wybaczasz komuś tylko dlatego, że nie chcesz go stracić?
Reposted fromvaseys vaseys vianieobecnosc nieobecnosc

June 27 2018

zuzka0
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith vianieobecnosc nieobecnosc

June 26 2018

zuzka0
Robienie pierwszego kroku w ważnym dla nas kierunku przypomina pierwszy krok gdy zbiega się ze stromej góry. Albo się zabijesz albo będzie fajnie.
— Aleksandra Steć
zuzka0
Gdy się człowiek porządnie i długo wypłacze, na ogół robi mu się lepiej, nawet jeśli okoliczności nie zmieniły się ani na jotę.
— Lemony Snicket, Przykry początek
Reposted fromSabela Sabela viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl