Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

zuzka0
Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
— Marek Grechuta
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
zuzka0
9249 1f9f 500
Reposted fromoll oll viajasminnie jasminnie
zuzka0
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viadepresja depresja
zuzka0
Chciałabym przestać myśleć o chorobach, umieraniu, nieszczęściach, kiepskiej pracy, braku perspektyw, niespełnionych ambicjach, badaniach, nieudanych rekrutacjach, mijającym czasie, szpitalach, izbach przyjęć, smutku, bólu, zimnie, pieniądzach, przyszłości, planach, karierze której nie ma, o tym co trzeba, co powinnam, co się może stać. 
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viadepresja depresja

April 18 2017

zuzka0
zuzka0

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
zuzka0
zuzka0
Są dni, które wydają się być szczęśliwe. Są dni, które wydają się być najgorsze na świecie. Są także dni, takie jak dzisiaj, w którym nie mam żadnych odczuć, po prostu żyje i nie wiem jak się dzisiaj czuję.
zuzka0
zuzka0
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
Reposted fromthinredline thinredline viagdziejestola gdziejestola

April 11 2017

zuzka0
Robiłem kiedyś ze studentami sceny miłosne z Fredry. Było na tym roku wydziału aktorskiego kilku chłopaków o świetnym wyglądzie - istna kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Fajni chłopcy, ale kompletnie nie radzili sobie w scenie miłosnej, w której powinni dość agresywnie zachowywać się w stosunku do partnerki. To była scena z "Męża i żony", w której Alfred obłapia, jak to mówił Fredro, Justysię. Do tego trzeba zapału. A oni - zero. Próbują, starają się i nic z tego nie wychodzi. W końcu ze złości wziąłem najbrzydszego, jaki był na roku. Niewysoki, wygląd mało dostojny, raczej nieinteligencki typ. Jak on zagrał wspaniale! Zachwycił mnie po prostu. Wniosek - zainteresowania kobietą, podobnie jak inteligencji, nie da się zagrać. To trzeba mieć w sobie.

Ten chłopak nazywał się Borys Szyc.
— Andrzej Łapicki, "W tej dziedzinie miałem dobre wyniki", Filmowy. Magazyn do czytania, 2/12
Reposted from1923 1923 viagdziejestola gdziejestola
zuzka0
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viala-lu la-lu
zuzka0
Istnieją dwa równie smutne: Może kiedyś.
zuzka0
0318 a489 500
zuzka0
Z braku słów czasami czuję się jak tchórz
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola

April 03 2017

zuzka0
zuzka0
Pojawiłeś się Ty i już nie chcę niczego zmieniać.
zuzka0
Odpowiedzią powinno być: "powinna być Twoja, kolor nie ma znaczenia."
Reposted fromPoranny Poranny viagdziejestola gdziejestola
zuzka0
Pójdziemy ze sobą powoli obok, do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo, bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach. Okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca.  I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
zuzka0
Nigdy, pod żadnym pozorem nie pokazuj nikomu swojej zupy.
— bo będziesz musiał założyć nową
Reposted frommandryl mandryl viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl