Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2019

zuzka0
2847 b148 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
zuzka0
- Fajna muzyka.
- Przyjdzie czas, gdy wyda ci się smutna.
— "The Smell of Us", 2014.
Reposted from1923 1923 viaMisqa Misqa
zuzka0
W związku rządzi ten, kto kocha mniej.
Reposted fromcaraseen caraseen viapozakontrola pozakontrola
zuzka0
Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"
zuzka0
O najważniejszych sprawach najtrudniej opowiedzieć. Są to sprawy, których się wstydzisz, ponieważ słowa pomniejszają je - słowa powodują, iż rzeczy, które wydawały się nieskończenie wielkie, kiedy były w Twojej głowie, po wypowiedzeniu kurczą się i stają się zupełnie zwyczajne. Jednak nie tylko o to chodzi, prawda? Najważniejsze sprawy leżą zbyt blisko najskrytszego miejsca twej duszy, jak drogowskazy do skarbu, który wrogowie chcieliby ci ukraść. Zdobywasz się na odwagę i wyjawiasz je, a ludzie dziwnie na ciebie patrzą, w ogóle nie rozumiejąc, co powiedziałeś, albo dlaczego uważałeś to za tak ważne, że prawie płakałeś mówiąc. Myślę, że to jest najgorsze. Kiedy tajemnica pozostaje niewyjawiona nie z braku słuchacza, lecz z braku zrozumienia.
— Stephen King – Cztery pory roku
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viaavooid avooid
zuzka0
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaavooid avooid
zuzka0
Czasami kłamię, kiedy pytasz, czy jest dobrze

February 19 2019

0770 4c46 500

girl-havoced:

I believe in free education, one that’s available to everyone; no matter their race, gender, age, wealth, etc… This masterpost was created for every knowledge hungry individual out there. I hope it will serve you well. Enjoy!

FREE ONLINE COURSES (here are listed websites that provide huge variety of courses)

IDEAS, INSPIRATION & NEWS (websites which deliver educational content meant to entertain you and stimulate your brain)

DIY & HOW-TO’S (Don’t know how to do that? Want to learn how to do it yourself? Here are some great websites.)

FREE TEXTBOOKS & E-BOOKS

SCIENTIFIC ARTICLES & JOURNALS

LEARN:

1. LANGUAGES

2. COMPUTER SCIENCE & PROGRAMMING

3. YOGA & MEDITATION

4. PHOTOGRAPHY & FILMMAKING

5. DRAWING & PAINTING

6. INSTRUMENTS & MUSIC THEORY

7. OTHER UNCATEGORIZED SKILLS

Please feel free to add more learning focused websites. 

*There are a lot more learning websites out there, but I picked the ones that are, as far as I’m aware, completely free and in my opinion the best/ more useful.

brittbrggs
zuzka0
3388 3645 500
Ks. Jan Kaczkowski

February 18 2019

zuzka0
6692 5bf9 500
16.
zuzka0
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialekkaprzesada lekkaprzesada
zuzka0
8752 2167 500
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0

February 14 2019

zuzka0
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromnobodyimportant nobodyimportant viaMisqa Misqa
zuzka0
Chcę być po prostu czyjaś. Chcę, żeby ktoś cieszył się, że ma właśnie mnie. 
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaMisqa Misqa
zuzka0
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain – Pamiętniki Adama i Ewy
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaMisqa Misqa
zuzka0
Nie mów, że kochasz, dopóki nie jesteś pewien, unikaj słów wielkich jak góry, bo im wznioślejsze, w tym większe spada się potem przepaście.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromxalchemic xalchemic viaMisqa Misqa
zuzka0
Bo krótki czas jest zawsze lepszy niż żaden.
— Stephen King
Reposted fromunsuitable unsuitable vianieobecnosc nieobecnosc
zuzka0
0832 0f64 500
rób!

February 10 2019

zuzka0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl